Vol. 52 No. 1-4 (1987)
Vol 52, No 1-4 (1987)

Original Research

D. M. Wybenga
1-11
Labuschagne 1
PDF
P. A.J. Ryke
12-35
Skepping deur evolusie
PDF
H. P.P Lötter
36-47
Darwin and Genesis
PDF
P. J. Van Niekerk
48-73
Waardes as norme en as meta-norme/beginsels
PDF
P. A.J. Ryke
88-114
Die sosioniologifpolemiek
PDF
Stephen M. Finn
115-134
The Jewish hellenist and the medieval Jewish philosopher: A comparison of philo of Alexandria and Saadia Ben Joseph
PDF
I.N. Steyn
135-148
Kurrikulumnavorsing vanuit christelik-opvoedkundige perspektief
PDF
De la Rey Marais
149-166
Kommunikasie in 'n pedagogiese tematisering
PDF
J. L. van der Walt
167-182
Is robin barrow's method of philosophical analysis "irrationalistic"?
PDF
H.G. Stoker
202-251
Direk of indirek - 'n antwoord op h. M. Kuitert se siening Van skrifberoep in die etiek
PDF
W. Postma
252-273
Parent-teacher contact: A problematic matter 1
PDF
J. Arangies
274-294
Die taak van die bestuurder
PDF
H. P.P. Lötter
295-309
Don quijote, Christelike geloof en natuurwetenskap 1
PDF
P. J. Hartin
310-335
An inquiry into the character of ethical statements and their verification and justification
PDF
J. J. Snyman
362-384
Ideologie en teologie 1
PDF
C. J. Maritz
385-401
The politics of development in Southern Africa: Givens in the quest for a paradigm
PDF
J. M. Kirsten
402-439
Afskeid van die moderne wereld? ’n Oorsig van die postm kultuurkritiek 1
PDF
P. A.J. Ryke
440-480
Man's impact on the environment
PDF
W. du Plessis
481-511
Die reg op inligting: 'n regsteoretiese begronding
PDF
N. J.J. Olivier
512-570
Die staat en staatsbeveiliging 1
PDF

Poem

Panos D. Bardis
74-79
The Protea Peace Parade
PDF