Vol. 31 No. 3 (1963)
Vol 31, No 3 (1963)

Acknowledgement

W.N. Coetzee
137-138
In Memoriam: Prof. Dr. I. J. van H. Fourie
PDF

Original Research

B.A. van Groningen
139-153
Mythe en Geschiedenis 1 )
PDF
W.J. Snyman
154-174
Die nabyheid van die Koninkryk
PDF
S.J. du Plessis
175-192
Die moedertaal van Jesus*)
PDF