Toespraak by geleentheid van ’n gradeplegtigheid van die PU vir CHO op 27 April 1990