Return to Article Details <i>Homo ludens</i> of <i>homo respondens</i>? ’n Christelikfilosofiese reaksie op ’n hedendaagse idee van die mens as primêr spelende in plaas van antwoordende wese