Die teologiese skool in die P.U.K vir C.H.O.: met die betekenis van die teologiese skool vir die Christelike wetenskap

Abstract

Die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerk gedink op 29 November 1944 sy vyf-en-sewentigjarige bestaan.Die Raad en Senaat van die P.U.K. vir C.H.O. wil ook langs hierdie weg die Teologiese Skool van harte gelukwens en die versekering gee dat daar by die outoriteite van die P.U.K. ’n diepgevoelde dankbaarheid heers dat hierdie inrigting sovele jare deur onse God en Vader gedra en gespaar is.
https://doi.org/10.4102/koers.v12i3.1867
PDF