Die stelsel van ope krediet in ons handel.

Abstract

In ’n vorige artikel het ons net in die verbygaan gerefereer na die groot gevaar wat vir die handel van Suid-Afrika en langs daardieweg vir die volk van Suid-Afrika, skuil in die stelsel van ope kredietwat hom algaandeweg in ons handelswese ingeiburger het sodat ditnou in ons land die stelsel is wat algemeen erken en gehandhaafword.
https://doi.org/10.4102/koers.v4i2.1651
PDF