Taal as beheersingsmiddel

Abstract

Ek stel my ten doel om in hierdie rede die heel besondere funksie van taal te behandel dat dit ’n middel is waarmee die mens uitvoering gee aan dieskeppingscën 1) en die algemene kultuuropdrag2) wat deur God in die paradys aan hom gegee is, middel dan waarmee die mens die skepping beheers.
https://doi.org/10.4102/koers.v28i9.1610
PDF