Herinneringe en hulde aan prof F.J. Labuschagne.

Abstract

Omdat dit hier oor hérinneringe en hulde aan ’n oud-student gaan, is onswedersydse verhoudinge vanself tersprake en moet ek soms meer oor myself praat as wat ek g ra ag sou wougedoen het. Moontlik he t so ’n relaas van persoonlike aangeleenthede egter’n historiese waarde vir die jongergeslag van studente ten opsigte van ’nbrokstuk en ’n tydperk uit die geskiedenis van hulle inrigting.
https://doi.org/10.4102/koers.v28i5/6.1565
PDF