Wysgerige grondslae van die ekonomie vanuit vakwetenskap-like standpunt gesien*

Abstract

In ons moderne tyd met sy belangstelling in tegniek en materialisme, is dit noodsaaklik om oor die grondbeginsels van die vakwetenskappe te besin. Versuim hiervan laat ons gevaar loop om die werklikheid uit verband te ruk.
https://doi.org/10.4102/koers.v30i9.1511
PDF