Abstraksie en veralgemening in die Wiskunde

Abstract

Wanneer ek tot u spreek oor abstraksie en veralgemening in die Wiskunde, wil ek u aandag vestig op die belangrikheid daarvaan vir die Wiskunde, maar u terselfdertyd daarop wys dat die wiskundige hom nie langs hierdie weg heeltemal van die werklikheid kan losmaak nie.
https://doi.org/10.4102/koers.v35i2.1376
PDF