Die toekoms en ons roeping

S. du Toit

Abstract


Om te weet wat ons roeping in die toekoms sal wees, moet ons eers besef wat in ons eie tyd aan die gang is en langs watter lyne die dinge beweeg. Dit is ons plig om te let op die tekens van die tye in die lig van die profetiese Woord. En dan wil ons dadelik beklemtoon dat ons in Suid-Afrika nie in die waan moet lewe dat ons hier onbekommerd en onaangetas deur die wêreldgebeure ons roeping en bestemming kan uitwerk nie.

Full Text:

PDF
Copyright (c)

ISSN: 0023-270X (print) | ISSN: 2304-8557 (online) 

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution license.

© 2018 Scriber Editorial Systems a division of WATU Youth Village. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

E-mail: support@scriber.co.za / support@koers.co.za