Die stelsel van ope krediet in ons handel.

J. A. Jooste

Abstract


In ’n vorige artikel het ons net in die verbygaan gerefereer na die groot gevaar wat vir die handel van Suid-Afrika en langs daardieweg vir die volk van Suid-Afrika, skuil in die stelsel van ope kredietwat hom algaandeweg in ons handelswese ingeiburger het sodat ditnou in ons land die stelsel is wat algemeen erken en gehandhaafword.

Full Text:

PDF
Copyright (c)

ISSN: 0023-270X (print) | ISSN: 2304-8557 (online) 

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution license.

© 2018 Scriber Editorial Systems a division of WATU Youth Village. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

E-mail: support@scriber.co.za / support@koers.co.za