Knelpunte in die westerse gesin as gevolg van gesinsverandering

Anna F. Steyn

Abstract


Ons leef in ’n eeu wat deur snelle en toenemende verandering gekenmerk word. Hierdie veranderinge en nuwe ontwikkelings is egter nie net tot die tegnologie beperk nie maar vind ook in die maatskaplike lewe plaas. Die veranderinge op maatskaplike gebied is egter nie so vinnig en skouspelagtig soos op die tegnologiese ge­ bied nie, en dit word eers oor ’n lang tydperk geleidelik sigbaar. In der waarheid word hierdie veranderinge eers waargeneem as dit m et die maatskaplike toestande van die era wat dit voorafgegaan het, vergelyk word.

Full Text:

PDF
Copyright (c)

ISSN: 0023-270X (print) | ISSN: 2304-8557 (online) 

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution license.

© 2018 Scriber Editorial Systems a division of WATU Youth Village. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

E-mail: support@scriber.co.za / support@koers.co.za